ผลของการหลอกลวง

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2548

 

ผลของการหลอกลวง

 

ผลของการหลอกลวง

ผู้ที่ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่นไว้

ย่อมไม่ได้รับความสุขใจตลอดกาล

 

พกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๘

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0051851312319438 Mins