ผู้พ้นภัย

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2546

 

 

 

ผู้บรรลุธรรมอย่างสูงสุด ไม่มีความต้องการในโลกทั้งปวง
ย่อมไม่เศร้าโศกในโลกทั้งปวงเพราะความตาย
เหมือนพ้นจากเรือนถูกไฟไหม้

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๐

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร