สุขอันเป็นทิพย์

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ ๑ อายุ ๑ ยศ ๑ สุข ๑ ที่ปานของทิพย์
ผู้นั้น ต้องเว้นการทำบาปอกุศล
แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ ประการ

 

มหานารทกัสสปาชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๒๙๖

 Total Execution Time: 0.015788249174754 Mins