วิสัยคนต่ำ

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2549

 

พระสมุทรไหวหวาดห้วย                   คลองสรวล

เมรุพลวกปลวกสำรวล                                 ร่าเร้า

สีหราชร่ำคร่ำครวญ                 สุนัขเยาะ หยันนา

สุริยส่องยามเย็นเข้า                   หิ่งห้อยยินดี

 Total Execution Time: 0.014458135763804 Mins