อัตตาธิปไตย

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2546

 


          .....อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่

 

          .....อัตตาธิปไตย หมายถึงความถือตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นประมาณ ถือความคิดของตนเป็นหลัก คือกิริยาของคนที่ทำสิ่งใดก็นึกถึงตัวเองนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ คำนึงถึงแต่เกียรติยศชื่อเสียง ความมีหน้ามีตาของตนเป็นหลัก

 

        .....อัตตาธิปไตย เป็นเหตุให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับความเห็นของผู้อื่น แม้ว่าบางครั้งจะใจกว้างช่วยเหลือคนอื่นหรือฟังคนอื่นก็เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0094859679539998 Mins