มหาปีติ วันหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี ปี2551

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2551

 

          ศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาศรัทธาใน       พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  (สด  จันทสโร)   หลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ   ทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก  ร่วมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา    กลั่นกาย  วาจา  ใจ  ให้สะอาดบริสุทธิ์    รับฟังพระธรรมเทศนา    สร้างมหาทานบารมี  ในวันศุกร์ที่ 10   ตุลาคม  พุทธศักราช  2551  ณ สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย      จ.ปทุมธานี 
            ในวาระครบ  124    ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของ  พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ   และเป็นเวลากว่า  91   ปี   ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา     จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่สูญหายไปกว่า   500     ปีหลังพุทธกาล  
             ท่านมีเมตตาพากเพียรสอน  วิธีการเข้าถึงการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย  ด้วยคำสอนที่ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกาย   ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน จนมีผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย   เพื่อเป็นพยานในการเข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมาก  
             เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ พร้อมใจกันแสดงความรัก ความกตัญญู น้อมบูชาพระคุณของท่าน     ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์  ขนาดเท่าครึ่งของตัวจริงขึ้น   เพื่อไว้สักการบูชาและให้เป็นกำลังใจปฏิบัติสมาธิภาวนา
            กิจกรรมงานบุญ เริ่มตั้งแต่เวลา  9.30 – 17.00 น.   ภาคเช้า ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ,  ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  จากนั้นพิธีภาคบ่าย  เวลา 14.30 น.  พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี   เสร็จพิธีเวลา  16.30 น. คณะสงฆ์มอบพระผงรุ่น “รวยโคตร โคตร” แก่ผู้มาร่วมงานที่พร้อมเพรียงกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ  และให้ความเคารพในพระรัตนตรัย  สวมชุดสุภาพสีขาว  สะอาด  สงบ  สง่างาม  มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก .

 

            สำหรับรูปเหมือนทองคำ   จะอัญเชิญประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)   วัดพระธรรมกาย   เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้น   ของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษ    สมควรแก่การบูชาคุณของท่าน    เพื่อให้เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวโลก ตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะ และศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของท่าน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบสันติสุข และเข้าถึงสรณะที่แท้จริง ที่ทุกชีวิตแสวงหา.    

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030172232786814 Mins