คล้ายวันเกิด 124 ปีร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ

วันที่ 10 ตค. พ.ศ.2551

 

            วันศุกร์ที่ 10   ตุลาคม  พุทธศักราช  2551   เป็นวาระครบ  124    ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี   (สด  จนฺทสโร)  หลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ   และนับเป็นเวลากว่า  91   ปี   ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา     จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่สูญหายไปกว่า   500     ปีหลังพุทธกาล
            และ ท่านได้เมตตาพากเพียรสอน  วิธีการเข้าถึงการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย  ด้วยคำสอนที่ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกาย   ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน จนมีผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย   เพื่อเป็นพยานในการเข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมาก  
            พระเดชพระคุณหลงงปู่วัดปากน้ำ  เป็นแบบอย่างของพระภิกษุผู้ถึงพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ   จากความเมตตากรุณา   ที่มีต่อมหาชนทั้งหลาย  เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านอย่างแจ่มชัด  มีพระคุณต่อเนื่องมายังปวงศิษย์ถึงปัจจุบัน        ด้วยเหตุนี้   จึงเป็น "มหาปูชนียาจารย์" ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่สมควรอย่างยิ่ง   ที่ได้รับการเคารพกราบไหว้บูชา   ประกาศคุณงามความดีของท่านให้ขจรขจาย
            ดังนี้  ในปี พ.ศ. 2537 เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ พร้อมใจกันแสดงความรัก ความกตัญญู น้อมบูชาพระคุณของท่าน     ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์  ขนาดเท่าครึ่งของตัวจริงขึ้น   เพื่อไว้สักการบูชาและให้เป็นกำลังใจปฏิบัติสมาธิภาวนา
            ต่อมาเป็นการหล่อรูปเหมือนองค์ที่  2 เมื่อวันที่ 10   ตุลาคม พ.ศ. 2547  องค์ที่ 3  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548   และองค์ที่ 4   จัดให้มีการหล่อขึ้นในวันที่ 10   ตุลาคม พ.ศ. 2551      ทดแทนองค์แรกที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ
            ซึ่งองค์ที่  4  นี้   จะอัญเชิญประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)   วัดพระธรรมกาย   เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้น   ของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษ    สมควรแก่การบูชาคุณของท่าน    เพื่อให้เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวโลก ตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะรูปหล่อทองคำ และศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของท่าน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งสามารถเป็น กัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบสันติสุข และเข้าถึงสรณะที่แท้จริง ที่ทุกชีวิตแสวงหา
             เพื่อมารำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา และร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นสามัคคี  พร้อมเพรียงกันของเหล่าศิษยานุศิษย์    มาช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก   สำหรับกิจกรรมในวันนี้   ตั้งแต่เวลา  9.30 – 17.00 น.   พิธีในภาคเช้า ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ,  ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  จากนั้นพิธีภาคบ่าย  เวลา 14.30 น.  พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี   เสร็จพิธีเวลา  16.30 น. คณะสงฆ์มอบพระผงรุ่น “รวยโครตโครต” แก่ผู้มาร่วมงานบุญ  
            จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่ง   ที่ศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาใน       พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ    ทุกท่านทั้งภายในและจากต่างประเทศทั่วโลก  จะได้ร่วมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา    กลั่นกาย  วาจา  ใจ  ให้สะอาดบริสุทธิ์    รับฟังพระธรรมเทศนา    สร้างมหาทานบารมี   ณ สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย      จ.ปทุมธานี 

 

เพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย  และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ   ขอเชิญทุกท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว ๆ  มาร่วมในงานโดยพร้อมเพรียงกัน
             
               (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.dmc.tv) หรือ โทร. 02-5240257-63)

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031933434804281 Mins