คำพูดเจรจา

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2549

 

วัดข้างเบื้องบาทรู้                  จักสาร

วัดอุทกชักระมุทมาลย์                  แม่นรู้

ดูครูสดับโวหาร                    สอนศิษย์

ดูตระกูลเผ่าผู้               เพื่อด้วยเจรจา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010922133922577 Mins