ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๗

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2554

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๗ มีลิ้นใหญ่และยาว

มีคำอธิบายไว้ว่าพระพุทธองค์ ทรงมีลิ้นอ่อน กว้างและยาว จนอาจแลบลิ้นออกมาแยงหูทั้ง ๒ ได้
แลบออกปกหน้าผากก็ได้ จะทำให้กลมก็ได้ ทำให้แผ่ใหญ่ออกก็ได้ กล่าวได้ว่า ทรงสามารถแลบลิ้น
สัมผัสได้ทั่วใบหน้า

ลิ้นแบบนี้ดียังไง ดีในการรับรสอาหาร และการซึมของอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย

การซึมของอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเรานี้ เริ่มซึมได้ตั้งแต่บริเวณลิ้น บริเวณลำไส้
และกระเพาะอาหาร ถ้าใครลิ้นยาวก็สามารถดูดซึมได้ตั้งแต่อาหารอยู่ที่ลิ้น ขณะที่เคี้ยวไปก็ซึมไป
ถ้าเวลาป่วยเคี้ยวไปซึมไปนี่ ยังไม่ทันกลืนถึงท้อง อาหารก็ซึมเข้าไปตั้งเยอะแล้ว ทำให้ฟื้นไข้เร็ว
ดูนะ ลักษณะมหาบุรุษน่าสนใจไหม อาตมาก็อยากได้ จะได้ไม่ต้องทนอ้วนอย่างนี้หรอก

* * * *  ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๒๘ จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * * * * *

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.0026547471682231 Mins