ทำให้มีความลุข ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2556

 

                    ทำให้มีความสุข ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
 
 เรามาเรียนธรรมะก็เพื่อตัวของเราเอง ให้เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้
   ถ้าเราเองยังไม่หลุดพ้น ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ แล้วจะไปช่วยใครได้

                     หลวงพ่อพูดซ้ำๆ ตอกย้ำเรื่องเดิมๆ
                    เหมือนตอกตะปูก็ตอกที่เดิมที่เดียว
           ไม่ใช่ตอกตรงนี้ แล้วไปตอกตรงโน้นต่อ มันก็ไม่ใช่
               ก๋วยเตี๋ยวผัดก็กินจานเดิม พอพรุ่งนี้ผัดกินใหม่
          การหายใจเข้าแล้วหายใจออก แล้วก็หายใจเข้าไปใหม่
          อาหารใจก็เหมือนกัน หลวงพ่อพูดซ้ำๆ ก็ใช้ได้ทีละวัน
                            จึงต้องตอกย้ำกันทุกวัน

                  เราเป็นทหารกองทัพธรรม ไม่ใช่พลเรือน
                 ทหารก็ต้องใช้ชีวิตอย่างทหาร ต้องมีการฝึก
                        คือ ฝึกใจให้ละเอียดตลอดเวลา
         ทหาร" ใจต้องมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว ไม่กลับไปกลับมา ไม่โลเล
          ไม่ใช่ตัวอยู่ตรงนี้ ใจอยู่ที่บ้าน หรือตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่โน่น

       ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ ให้มีความสุขทั้งวันทั้งคืน และสม่ำเสมอ
   ถ้าไม่สม่ำเสมอ ก็มีแค่ประการเดียว คือ ทำให้มีความสุข บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
                    และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ
                ไม่ใช่มีความสุขแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะลูก

 
ตะวันธรรม
ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย
 Total Execution Time: 0.0017274816830953 Mins