The Art of Meditation

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

The Art of Meditation


คนเราคิดอยู่ตลอดเวลา


แต่เราเริ่มเสียสติและทำลายตนเองมากขึ้นเพ­ราะการคิดมากเกินไป
ทำให้เราสูญเสียสัมผัสถึงความจริง

 


ความคิดเป็นผู้รับใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว
ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ หากทำแต่พอดีก็จะเกิดประโยชน์

 


การทำสมาธิ คือวิธีการที่ก่อให้เกิดความสงบชั่วขณะ
เตือนสติให้เสียงที่ก้องอยู่ในหัวหยุดเสีย
เหมือนการทำให้ผิวน้ำเรียบนิ่ง
น้ำจะใสและสงบนิ่ง ต่อเมื่อเราปล่อยให้มันสงบเอง

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019865548610687 Mins