พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี โครงการ 2 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2557