ลึกซึ้งเกินหยั่ง

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2549

 

ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง                     จมูกมด

น้ำจิตพระยากำหนด                       ยากแท้

คำครูสั่งสอนบท                      ธรรมเมศ

ห้าสิ่งนี้แหลมแล้                    รวดรู้เร็วจริง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร