อยู่ใกล้ไฟ

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2550

 

เฝ้าท้าวเทียมเสพด้วย                                 ยาพิษ

เข้าสู่สงครามชิด                                       ใช่ช้า

ทรงครรภ์แลพาณิชเที่ยวท่อง                    ชเลนา

บัดชื่นบัดเศร้าหน้า                     กล่าวใกล้ความตาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010469834009806 Mins