เทวภูมิ 6

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2557

 

เทวภูมิ 6

 

       เทวภูมิ หรือ วรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยแห่งสัตว์อันเป็นทิพย์ มี
รัศมี ว่างไ วรอบกายตลอดเวลา เหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นเทวดาเพราะสร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เมื่ออุบัติขึ้นก็ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันที เรียกว่าถือกำเนิดแบบโอปปาติกะ ไม่ต้องนอนในครรภ์มารดาหรืออยู่ในฟองไข่ก่อนส่วนจะอุบัติขึ้น ณ วรรค์ชั้นไหน เป็นเทวดาประเภทใด และอยู่ในฐานะอะไรนั้นขึ้นอยู่กับบุญที่ตัวเองสั่ง มมาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์สวรรค์มี 6 ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ ตาวติง เทวภูมิ ยามาเทวภูมิ ตุสิตาเทวภูมินิมมานรดีเทวภูมิ และปรนิมมิตว วัตดีเทวภูมิ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0089525818824768 Mins