เรื่องบาปกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริง

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
เรื่องบาปกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริง

.....ไม่ว่าเราจะเชื่อ  หรือไม่เชื่อก็ตาม ถึงอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ ถ้าหากเรา  เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดต่อพระรัตนตรัย และประ  ทุษร้ายต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องได้รับผล  กรรมที่แสนสาหัส เมื่อละโลกแล้ว ก็ไปสู่ทุคติภูมิ เพราะ  ฉะนั้นก่อนจะทำอะไรลงไป ก่อนจะเชื่อใคร ให้ใช้สติ  ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองให้ดี อย่าตื่นข่าวลือ ให้  ใคร่ครวญด้วยเหตุและผล เราจะได้ไม่ผิดพลาดในชีวิต  ให้ปรับความเห็นให้ถูกต้อง ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ

.....จะเห็นถูกต้องได้ต้องเห็นที่ตรงกลาง จะเห็นธรรมภาย  ในด้วยใจที่บริสุทธิ์หยุดนิ่ง ถ้าเห็นธรรมได้จึงจะรู้เห็นถูก  ต้องตามความเป็นจริง ดังนั้นอย่าได้ประมาทในการฝึก  ใจให้หยุดนิ่ง หมั่นประคับประคองใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย  ฐานที่ 7 ตลอดเวลา แล้วเราจะเข้าถึงพระธรรมกายภาย  ในกันทุกๆคน
 
  ธรรมะเพื่อประชาชน
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019182324409485 Mins