ปัญญาเหนือโลก

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2549

 

นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า                       เรือนตน

นายช่างเป็นใหญ่คน                              ลูกบ้าน

ท้าวพระยาใหญ่กว่าชนในเขต             แดนนา

นักปราชญ์ใหญ่แปดด้าน                 ทั่วด้าวทิศา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0009690523147583 Mins