ปัญญาเหนือโลก

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2549

 

นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า                       เรือนตน

นายช่างเป็นใหญ่คน                              ลูกบ้าน

ท้าวพระยาใหญ่กว่าชนในเขต             แดนนา

นักปราชญ์ใหญ่แปดด้าน                 ทั่วด้าวทิศา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010777990023295 Mins