°○"ที่สุดแห่งอานิสงส์"○°

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
°○"ที่สุดแห่งอานิสงส์"○°
 

  ผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในอัฐบริขาร ที่พระพุทธเจ้า
ทรงมีพุทธานุญาติ ให้ภิกษุสามเณรใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
รองรับการบำเพ็ญกิจในพุทธศาสนา
ประดุจธงชัยพระอรหันต์

      ผ้าไตรจีวรนี้เกิดได้ยาก เพราะผู้ถวายต้องศรัทธาในพระรัตนตรัย
ต้องมีพระสงฆ์ มีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า คือจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
จนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

      กว่าจะเกิดได้แต่ละครั้งต้องใช้เวลาเท่ากับ
  การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
อย่างน้อย 20 อสงไขยกับแสนมหากัป

      ในสุญกัปที่ไม่มีพระะุทธเจ้าเกิดขึ้น
เราจะไม่มีโอกาสได้ยินแม้คำว่า "ผ้าไตรจีวร"
ในกัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นบางประเทศก็ไม่รู้จักผ้าไตรจีวร

      การถวายผ้าไตรมีอานิสงส์ให้ได้เกิดในร่มเงา
พุทธศาสนา มีผ้านุ่งห่มประณีตงดงาม
ผิวพรรณวรรณะผ่องใส เกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวา

      ที่สุดแห่งอานิสงส์ ถ้าเป็นชายย่อมได้รับการบวช
  แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระพุทธเจ้า

      เป็นหญิงหากไม่ได้ออกบวช
ย่อมได้เครื่องประดับอันเลิศคือ มหาลดาปสาธน์
เป็นเครื่องประดับอันเลิศของสตรีผู้มีบุญ.
 

°♡"ร่าเริงบันเทิงใจ"♡°
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0082196156183879 Mins