การพัฒนาจิตเพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2557

 
 
.....การพัฒนาจิตเพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง ถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นรากฐานในการพัฒนาในทุกๆสิ่ง ชีวิตของคนเราจะสูงส่งหรือตกต่ำ ก็อยู่ที่การพัฒนาตนเองในภพชาติปัจจุบัน นี้เป็นสำคัญอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต  ถือเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมชีวิตของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เหมือนเพชรกว่าจะฉายแสงแวววาว เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของ ผู้ที่ได้พบเห็น ก็ต้องผ่านแรงกดดันของโลก และผ่านการเจียระไนมาก่อนแล้ว   จึงจะมีความงดงามและทรงคุณค่า

.....เช่นเดียวกับบนเส้นทางของการสร้างบารมี เพื่อให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้าน บางครั้งก็อาจต้องมีอุปสรรคบ้าง หรือบางทีเราก็ไม่ทราบว่า สิ่งที่พบมันเกิดขึ้นเพราะอะไร และไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ที่สำคัญไม่รู้ว่าจะไปถามใครได้ เมื่อใดที่ยังไม่พบทางออก ก็ขอให้ลองหลับตาของเราลงเบาๆ ปล่อยวางเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งหมด แล้วทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงกลาง ถึงเวลาเมื่อใจสงบเราก็จะพบทางออกและช่องทางแห่งความสำเร็จได้
 
ธรรมะเพื่อประชาชน
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012569149335225 Mins