กรรมชั่วทางวาจา

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2557

 

กรรมชั่วทางวาจา

 

    2) กรรมชั่วทางวาจา ได้แก่การประพฤติผิดศีลข้อ 4 ซึ่งแยกออกเป็น 4 ประการ คือ


         2.1)  เจตนาพูดเท็จ (มุสาวาท)

 

         2.2)  เจตนาพูดส่อเสียด เพื่อทำให้คนแตกแยกกัน (ปิสุณาวาจา)

 

         2.3)  เจตนาพูดคำหยาบ (ผรุสวาจา)


          2.4)  เจตนานินทา (สัมผัปปลาปะ)

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 Total Execution Time: 0.0014176487922668 Mins