โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2557

 

 

โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร

 


              จิตใจของคนเรานั้นซึมซับความชั่วได้ง่ายกว่าความดี เพราะมีลักษณะตามกระแส ดังนั้น ใครก็ตามที่คบคนชั่วเป็นมิตร ย่อมจะถูกชักนำให้ทำชั่วได้โดยง่าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตรไว้ 6 ประการ ให้ดูเป็นตัวอย่าง คือ


             5.1) ชักนำให้เป็นนักเลงการพนัน


             5.2) ชักนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้


             5.3) ชักนำให้เป็นนักเลงสุรา


             5.4) ชักนำให้เป็นนักทำของปลอม หลอกลวงผู้อื่น


             5.5) ชักนำให้เป็นคนโกงซึ่งหน้า


             5.6) ชักนำให้เป็นนักเลงหัวไม้


            จากโทษทั้ง 6 ประการนี้ นักศึกษาย่อมเห็นได้ว่าคนชั่ว นั้นมีมิจฉาทิฏฐิฝังแน่นอยู่ในกมลสัน
ดาน มีใจมืดมิดเป็นประจำ ย่อมไม่สนใจหรือไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จึงกล้าทำกรรมกิเลส 4 ได้ทุกเรื่อง เกี่ยวข้องกับอบายมุขได้ทุกประเภท แน่นอนเหลือเกินว่าคนประเภทนี้ย่อมมีอคติ จะหาความเป็นธรรม และความรับผิดชอบจากคนประเภทนี้ได้สุดแสนยาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่รู้กันในหมู่สัมมาทิฏฐิชนว่าสุดยอดแห่งอบายมุขคือการคบคนชั่วเป็นมิตร

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0063117861747742 Mins