ต้องหาสาเหตุเบื้องลึกแห่งความสำเร็จ หรือล้มเหลวของธุรกิจให้ชัดเจน

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

ต้องหาสาเหตุเบื้องลึกแห่งความสำเร็จ หรือล้มเหลวของธุรกิจให้ชัดเจน

 


           สาเหตุแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประการคือ


  - สาเหตุหยาบ

  - สาเหตุละเอียด

 

           สาเหตุหยาบสาเหตุอย่างหยาบที่ทำให้ธุรกิจล้มเหลว ย่อมเนื่องมาจากสาเหตุย่อยๆหลายประการ เช่น ระบบ การบริหารจัดการด้านต่างๆ ระบบการผลิต ระบบการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ คุณภาพและราคา เป็นต้น


              เมื่อรู้ว่าธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร หรือประสบปัญหาขาดทุน นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่มีปัญญาชาญฉลาด ย่อมจะพยายาม สืบสาวหาเหตุ จากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าว เมื่อพบแล้วย่อมแก้ได้ถูกจุด จึงทำให้ปัญหาต่างๆ หมดไป และประสบกำไรงดงาม แต่บางรายเมื่อแก้ตามสาเหตุที่คิดว่าเป็นข้อบกพร่องจนครบถ้วนแล้ว ธุรกิจก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเลย มิหนำซ้ำยังจะย่ำแย่ลงไปอีกครั้นหันไปปรึกษาหารือกับนักธุรกิจท่านอื่นๆ ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน กระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของเขา ก็ไม่ต่างจากของเรา หรือบางรายกลับมีประสิทธิภาพด้อยกว่าของเราเสียอีก แต่เขาก็ประสบความสำเร็จ มีกำไรงดงามอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมแสดงว่าสาเหตุแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลว ย่อมไม่ใช่เนื่องจากเรื่องหยาบๆที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสเสียแล้ว น่าจะเป็นสาเหตุละเอียดเสียมากกว่า

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.017968384424845 Mins