การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาด

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

 

การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาด

 


           การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ มีการตกแต่งให้น่าดูสวยงาม และเหมาะ สม บุตรธิดาแต่ละคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดบ้าน การดูแลรดน้ำต้นไม้ (ถ้ามี) ต้องไม่ให้งานทุกอย่างในบ้านตกเป็นภาระหน้าที่ของคนรับใช้ทั้งหมด เมื่อพ่อแม่ลงมือทำงานบ้านอย่างใด ก็ควรเรียกลูกๆ มาช่วยทำอย่างนั้นด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกงานไปในตัวการมีห้องพระประจำบ้านเป็นสิ่งจำเป็น (นอกจากพื้นที่ในบ้านคับแคบเกินไป) เพื่อใช้เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์ และทำสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับ สมาชิกในครอบครัวอนึ่ง ภาพถ่าย ภาพจิตรกรรม หรือปฏิมากรรมต่างๆ ที่ใช้ประดับตกแต่งภายในห้องต่างๆ จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยกจิตใจให้สูงขึ้นสู่ธรรมะ เช่น ภาพพระพุทธรูป ภาพบรรพบุรุษของตระกูล ภาพสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ต้องไม่เป็นภาพที่ชักนำจิตใจให้ตกต่ำลงสู่กิเลส และความชั่วร้ายต่างๆ เช่นภาพลามกอนาจาร ภาพฆ่าล้างผลาญชีวิตกัน เป็นต้น

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0011511007944743 Mins