โยนิโสมนสิการ

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

 

โยนิโสมนสิการ

 

           โยนิโสมนสิการ หมายความว่า "ตรองคำครู" เมื่อเด็กๆ ได้ฟังคำสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับทางโลก หรือทางธรรมก็ตาม ถ้าเด็กนำไปคิดพิจารณาไตร่ตรองก็อาจจะสงสัยว่า "ทำไม" จึงเป็นเช่นนั้น หรือ "ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น" การถามว่า "ทำไม" แสดงว่าเด็กเริ่มรู้จักคิด รู้จักมองปัญหา ดังนั้นในการสนทนาธรรมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ถ้าเด็กถามก็อย่าหงุดหงิดรำคาญ ตรงกันข้ามถ้าเด็กไม่ถามหาเหตุผล ผู้ใหญ่เองเสียอีกจะต้องถามกลับ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็ก และเพื่อเป็นการฝึกให้เด็ก"คิดเป็น" และ "มองปัญหาเป็น" การพยายามหาคำตอบของ "ทำไม" ก็คือ ต้นทางของโยนิโสมนสิการนั่นเอง

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.013825786113739 Mins