ทำเพื่อตัวเอง Do It For Yourself

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
ทำเพื่อตัวเอง
Do It For Yourself
 
 

ในสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำทำวิชชาอยู่
ท่านเคยถามทุกๆ คน ที่ทำวิชชา ถามว่ารู้ไหมเราทำวิชชานี้เพื่ออะไร ?
ถามเรียงตัวเลย ให้ตอบทีละคน
บางคนก็ตอบว่า  ทำเพื่อพระศาสนา  ทำเพื่อวัด  ทำเพื่อหลวงพ่อ
ตอบในทำนองนี้ทุกคน

จนมาถึงยาย  ยายก็ตอบหลวงพ่อว่า
ที่มาทำวิชชาอยู่นี้  ลูกทำเพื่อตัวเอง

เป็นคำตอบที่หลวงพ่อท่านพอใจที่สุด
ท่านบอกว่า  เออ ! ต้องอย่างนี้สิ  จึงจะใช้ได้
ที่มาทำอยู่นี่ก็เพื่อช่วยตัวของตัวเอง
ใครจะไปช่วยใครได้
ทำไปก็เพื่อช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์
พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร
 
 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525
 
 
 

Do It For Yourself
 
 

When Luang Por Wat Paknam was guiding the super-advanced meditation group, he asked every meditator, one by one, what his/her purpose was for performing this super-advanced meditation.  Some said they did it for Buddhism; others said they did it for Luang Por.  Everyone gave the same types of answers.

When it was my turn to answer, I said, “I am doing it for myself.”

This was the answer that pleased Luang Por the most.  He said, “This is the way to go! You guys are here to do it for yourselves, not for anyone else.  No one can do it for others.  You do it because you want to free yourself from suffering… to free yourself from the enslavement of the ‘Mara*’.”
 
 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”
20 September 2525 B.E.
 
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001118000348409 Mins