เครือข่ายกัลยาณมิตร คือเครื่องมือปฏิรูปมนุษย์

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

 

 

 

เครือข่ายกัลยาณมิตร คือเครื่องมือปฏิรูปมนุษย์

 


              ปัญหาวุ่นวายในสังคมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด หรือแม้ปัญหาสังคมที่นักศึกษาสังเกตเห็นเองอีกมากมาย ถามว่าปัญหาสังคมเหล่านั้นเกิดจากความเห็นผิด หรือมิจฉาทิฏฐิในใจของผู้คนใช่หรือไม่ ก็เมื่อเหตุแห่งปัญหา คือความเห็นผิด เราก็จำเป็นต้องปฏิรูปให้พวกเขาเกิดความเห็นถูก เมื่อเขามีความเห็นถูกแล้ว ก็จะไม่ก่อปัญหาเลวร้ายเช่นนั้นอีกใช่หรือไม่ ใครที่คิดจะใช้โปรแกรมสมัยใหม่มาแก้ปัญหา ก็ต้องถามว่าโปรแกรมนั้นปฏิรูปมิจฉาทิฏฐิ ให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ไม่ขัดข้องอนึ่ง ใครเล่าที่จะปฏิรูปมิจฉาทิฏฐิของพวกเขาให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิ ทิศ 6 นั่นเอง ที่จะทำหน้าที่นี้ แต่ทิศ 6 ที่มีบทบาท หน้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ทิศเบื้องบน แต่ทิศเบื้องบนต้องปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกเพื่อปลุกให้ทิศเบื้องหน้า และทิศเบื้องขวารับช่วงไปปฏิบัติการต่อไป ถ้าทิศทั้ง 3 นี้ ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัยของตนได้สมบูรณ์ไม่บกพร่อง อีก 3 ทิศที่เหลือ คือ ทิศเบื้องหลัง เบื้องซ้าย และเบื้องล่าง ย่อมชื่อว่าปฏิรูปได้เองโดยปริยาย ทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันว่าเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน จำเป็นต้องช่วยกันร้างขึ้นให้ได้ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปฏิรูปมนุษย์ และพัฒนาสังคมโดยรวม

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.010199630260468 Mins