ความหมายของการปรับกาย

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

         

 

 ความหมายของการปรับกาย

 


          การปรับกาย หมายถึง การปรับร่างกายให้เหมาะสมกับการทำสมาธิ ด้วยการปรับท่านั่ง ให้มีความพร้อม เหมาะสมที่จะเข้าถึงสมาธิ ปรับจนร่างกายและใจมีความสัมพันธ์กัน และพร้อมที่จะเป็นฐานรองรับสภาวธรรมภายในที่เกิดขึ้น

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.001822300752004 Mins