วิธีการที่ใช้ในการปรับใจ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

   

 

 

    วิธีการที่ใช้ในการปรับใจนี้มีหลายวิธี ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของตน คือ


           1. ทำใจให้ว่างๆ ให้นิ่งๆ ให้เฉยๆ ปลดปล่อยวางจากภารกิจ วิธีนี้เป็นวิธีลัดและเร็วที่สุดในการปรับใจ ดังตัวอย่าง


         ตัวอย่างที่ 1 "ใจที่เหมาะต่อการเข้าถึงธรรมนั้น จะต้องเป็นใจที่ปลอดโปร่ง ว่างเปล่าจากภารกิจทั้งหลายทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียน ธุรกิจการงาน เรื่องครอบครัว หรือเรื่องอะไรทั้งหมด ในโลกนี้ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางไว้ชั่วขณะ ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีภารกิจเครื่องกังวลใจ แล้วก็ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น ให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ ให้ผ่องใส"


            ตัวอย่างที่ 2 "ให้ทำใจของเราประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีภารกิจ ไม่มีเครื่องกังวลใจทำความรู้สึกว่า เราตายแล้วจากสิ่งเหล่านั้น ขณะนี้เราอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีภารกิจเครื่องกังวลใจอะไรทั้งสิ้น มีแต่กายและใจเท่านั้น ที่เราจะอาศัยประพฤติปฏิบัติ ทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมกายภายในเรามีสมบัติแค่ 2 สิ่งนี้เท่านั้น มีกายแล้วก็ใจ องสิ่งนี้เท่านั้น ให้ลืมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างตัวของเราให้หมดลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เอาใจหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7"


           ถึงแม้ว่าการทำเฉยๆ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่คนทั่วไปไม่คุ้นกับการไม่คิดอะไร ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการคิดเรื่องต่างๆ เช่นธรรมชาติ บทของธรรมะ หรือเรื่องอื่นๆ เพื่อที่จะให้ใจสบาย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 สมาธิ 2 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

 
 

 

 Total Execution Time: 0.00099313259124756 Mins