บทที่ 3 การปรับใจ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

 

บทที่ 3 การปรับใจ

 

 

         ใจถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต ดังที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เพราะใจเป็นตัวควบคุม ความคิด คำพูด และการกระทำของมนุษย์ทุกๆ คน การฝึกสมาธินั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการฝึกใจ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ในการฝึกใจนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย เนื่องจาก ภาพใจของมนุษย์มีปกติซัดส่ายไปมา เปรียบเสมือนลิงที่คอยกระโดดเกาะกิ่งไม้ กิ่งโน้น กิ่งนี้อยู่เรื่อยไปไม่มีหยุด การจะฝึกใจด้วยการทำใจให้ สงบนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการในการฝึกใจหรือปรับใจของเรา ให้ค่อยๆ หยุด ค่อยๆนิ่ง เสมือนกับการทำให้รถที่วิ่งมา ด้วยความเร็วหยุด เราจะต้องค่อยๆ แตะเบรกรถ ให้ความเร็วของรถค่อยๆลดลง แล้วรถจึงจะหยุด หรือเสมือนกับการหาอุบายค่อยๆ ต้อนลิง และจับลิงให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ ดังนั้นเราควรจะได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิกัน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 สมาธิ 2 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

 

 

 Total Execution Time: 0.0062784473101298 Mins