ความสำคัญของการปรับใจ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

       

 

 

  ความสำคัญของการปรับใจ

 


         ในวิถีชีวิตประจำวันมีเครื่องดึงใจเราออกจากตัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของการงานต่างๆ เป็นต้น เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้มีผลทำให้ ภาพจิตใจของเราไม่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมคือ จิตจะซัดส่าย ดิ้นรน ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ เพราะมีเรื่องกังวลต่างๆ มากมายผูกพันจิตเอาไว้ และเมื่อมานั่งปฏิบัติธรรม ทำให้ปฏิบัติได้ไม่ดี จิตไม่เข้าถึงความเป็นสมาธิ และไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติธรรมได้ดีจึงต้องมีการปรับใจ ด้วยการทำอารมณ์ให้เกิดความสบายเมื่อใจสบายก็จะทำให้ใจพันาจนละเอียดอ่อนไปตามลำดับ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 

 

 Total Execution Time: 0.0011319001515706 Mins