เมื่อได้เกิดเป็นคน

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2557

 

 

           3) ตั้งกายตรงสัตว์ทั้งหลาย เว้นจากมนุษย์แล้ว ได้ชื่อว่าเดรัจฉาน ซึ่งแปลว่า ผู้มีลำตัวไปตามขวางที่สัตว์ได้ชื่อเช่นนี้ เพราะสัตว์เหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยอาการทอดกายลง ให้อกขนานไปกับพื้นดิน ไม่ตั้งตรงเช่นกับคน แม้แต่ลิงซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับคนมาก บางครั้งก็เดิน 2 เท้าได้คล้ายคน แต่ส่วนมากแล้ว มันก็ยังชอบเดิน 4 เท้า ให้อกขนานไปกับพื้นดิน ลิงจึงถูกจัดอยู่ในพวกเดรัจฉาน พวกสัตว์เดรัจฉานนี้ ถึงแม้ว่าจะฉลาดเฉลียว ปานใด ก็ฝึกสัมมาสมาธิไม่ได้ เพราะการที่มีลำตัวทอดไปตามขวางนั้น ทำให้หาศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ได้ยากที่สุด

 

 

             สัตว์บางชนิด เช่น นาค ครุฑ กินรี ฯลฯสามารถจะแปลงเป็นคนและฝึกสมาธิแบบฤษีชีไพรได้ แต่ธาตุแท้ดั้งเดิมของสัตว์เหล่านี้มีกายไปตามขวาง ทำให้ไม่สามารถหาฐานที่ 7 พบเช่นกัน จึงหมดโอกาส ฝึกสัมมาสมาธิ ดังนั้นสัตว์เหล่านั้นถึงจะแปลงเป็นคนได้ ทางศาสนา ก็ไม่ยอมให้บวชเป็นพระภิกษุ เพราะไม่อาจบรรลุมรรคผลนิพพานได้

 

          เมื่อได้เกิดเป็นคน มีกายที่ตั้งตรงอยู่แล้ว มีโอกาสหาศูนย์กลางกายได้ง่าย และหาทางไปนิพพานได้เร็ว ก็ควรจะฉวยโอกาสรีบปฏิบัติธรรมเสียก่อน ไม่ควรทำความลำบากให้แก่ตัว คือ ไม่นั่งหลังงอ ไม่ยืนหลังโกง ไม่ก้มกายเลียนแบบสัตว์ ต้องนั่งยืดกายให้ตัวตรงจนหน้าตัดของกระดูกสันหลังทุกๆ ข้อรับกันสนิทเต็มหน้าตัดประโยชน์จากการตั้งกายตรง คือ


          ก. ช่วยให้การโคจรของโลหิตและลมหายใจไม่ติดขัด


          ข. ทำให้นั่งได้ทน ไม่ปวดเมื่อยง่าย


          ค. หาศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ได้ง่าย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011125167210897 Mins