ดำรงสติมั่น

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2557

 

           4) ดำรงสติมั่น ตั้งแต่ทหารเลว พลเดินเท้า ไปจนถึงแม่ทัพผู้บัญชาการรบ ต่างก็มีความสำคัญแก่กองทัพด้วยกันทั้งสิ้น แต่ที่สำคัญที่สุด คือ แม่ทัพผู้บัญชาการรบ ถ้าแม่ทัพเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีฝีมือเข้มแข็งแล้ว เป็นอันมั่นใจได้ว่าต้องรบชนะสติ คือ แม่ทัพใหญ่ในการสู้รบกับกิเลสสติคือหัวใจของการฝึกสมาธิ ความมุ่งหมายประการสำคัญที่สุดของการฝึกสมาธิ ก็คือ ต้องการให้เป็นผู้มีสติถ้าผู้ใดขาดสติหรือสติฟั่นเฟื่อนก็ไม่สามารถฝึกสมาธิได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 
 Total Execution Time: 0.0024397333463033 Mins