การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2557

การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต

         การปลูกฝั่งนิสัยสัมมาทิฏฐิลงในจิตใจของผ็คน เป็นเรื่องแรกที่จำเป็นและสำคัญที่สุด ทั้งต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เยาว์วัย การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง จะต้องเป็นลักษณะการปฏิบัติที่กระทำเป็นกิจวัตรประจำวันจนกลายเป็นนิสัย ดังนั้นจึงมีคำถามตามมาหลายคำถามดั้งนี้

  • นิสัยคืออะไร
  • นิสัยมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีคุณและโทษอย่างไร
  • นิสัยมีน่าที่อะไร
  • นิสัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องรีบฝึกมีอะไรบ้าง
  • นิสัยมีกระบวนการเกิดขึ้นอย่างไร
  • แหล่งกำเนิดนิสัยอยู่ที่ไหน

 

 

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012603600819906 Mins