สุนทรพจน์ระดับโลก

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2557

 
 
สุนทรพจน์ระดับโลก พระมหาสุทธินารท. ปธ.9 วัดพระธรรมกาย
3 ส.ค.57
 

ยอดภาษา ยอดวิชา ยอดความรู้ ขอถวายนามว่า บาลี.
ถ้าพุทธศาสนิกยังศึกษาบาลี พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ ถ้าชาวพุทธได้ศึกษาบาลี ย่อมพ้นทุกข์ทั้งกลางวันกลางคืน. การเดินทางต้องมีแผนที่มีที่จะทำให้ถึงที่หมาย. โลกจะพ้นภัยต้องศึกษาบาลี. บาลีคือคำสอนของพระพุทธศาสนา   เราส่งยานอวกาศ ออกนอกโลกแต่ยังไม่รู้จักวิธีพ้นจากทุกข์. เทวดาอยากเรียนบาลีก็เรียนบาลีไม่ได้ เพราะเป็นกายละเอียด.
       
      ปีนี้มี พระภิกษุสามเณร สอบ ปธ 9. ได้ 26 รูป. ทุกรูปเป็นไอดอลของสามเณร ที่จะเป็นแรงเชียร์ได้เป็น ปธ. 9   ปากเป็นเอก เลขเป็นโท. หนังสือเป็นตรี. ชีวิตนี้มีเพื่อการสร้างบารมี ปธ.9 ทุกรูปท่านไม่มีต้น เพราะทุกรูปเป็นสุดยอด. พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยาก มีทะเลเพลิงที่เต็มไปด้วยอันตราย จะมีบุคคลที่ฝ่าทะเลเพลิง แล้วนำคำสอนมาเผยแผ่ชาวโลก. ผ่านภาษาบาลี. มนุษย์ควรศึกษาบาลี จะได้ไม่ดำเนินชีวิตผิดพลาด. ปัจจุบัน เราเดินทางไปดวงจันทร์ แต่ยังไปไม่พ้นกิเลส. ความสำเร็จของ พระ ปธ 9 จากพระมหาเถระ ที่ให้การสนับสนุน ที่ทุกมีทุกวันนี้ เพราะ หลวงพ่อจัดให้

โอวาท พระวิสุทธิวงศาจารย์.
วันนี้เป็นวันสมาธิโลก ที่กำหนดโดยยูเนสโก. ทางวัดพระธรรมกาย ได้จัดงานวันนี้. จัดงานฉลอง ปธ 9. สอบได้ 26 รูป ผู้สอบตกกล่าวว่า แม่กองบาลี รองแม่กองบาลี ออกข้อสอบยาก เพราะเป็นนักเรียนเฉพาะกาล เรียนบ้างไม่มาบ้าง. วิชาง่าย มักสอบตก เพราะประมาท แต่วิชายากมีความเพียรจึงไม่ตก
พระสัมมาสัมพุทธ ได้ทุ่มเทสร้างบารมี ตั้งแต่ ทานบารมี จนถึงอุเบกขา. ได้นิมนต์พระภาคใต้มารับปัจจัย เพราะอยู่อย่างยากและลำบาก ทุกคนมีส่วนในบำเพ็ญบุญ
 Total Execution Time: 0.0082422018051147 Mins