การทำความดี

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2557

 

 

การทำความดี

 


     เวลาเราทำความดี  แม้ไม่มีใครเห็น ตัวเราเองก็เห็น ว่า...เราทำอะไรอยู่เทวดาที่ดูแลเราอยู่ รักษาเราอยู่ก็เห็นพอเห็นเราทำความดี  เทวดาก็จะอนุโมทนาแล้ว เขาก็จะโจษกันต่อๆ ไป  เทวดาก็จะไปบังคับมนุษย์ ให้มาเห็นว่าเราทำความดีอะไรและยิ่งเราทำความดีมากๆ จนกระทั่งเป็นภูเขา อะไรก็ปิดบังไม่มิด ไม่ต้องกลัวว่า..เราทำความดีแล้ว จะไม่มีใครเห็น ไม่มีใครมาชื่นชม ยกย่องตัวเรา   ทำความดีมากๆ ปิดไม่มิด คนก็มาชมเราเอง ชื่นชมเราอนุโมทนากับเราเอง
 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012652432918549 Mins