ทางหนีทีไล่

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2549

 

ผิรู้รู้จุ่งให้                              เทียมคน

จักเงื่องเงื่องเป็นกล                 เงื่องแหง้

จักสุกอย่าสุกปนดิบครึ่ง            หนึ่งนา

ทางไล่ไว้หนีแก้รอดแคล้ว            ภัยพาล

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร