วันแห่งชัยชนะ

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2557

 
 
วันแห่งชัยชนะ
 
 

วันธรรมชัย 27 สิงหาคม วันครบรอบอุปสมบท 45 พรรษา ของพระพ่อ ผู้นำการสั่งสมบุญ ผู้นำการสร้างบารมี

ธมฺมชโย...ชนะด้วยธรรม ตลอด 45 พรรษาของท่าน
คิด พูด ทำ แต่เรื่องบุญ เรื่องบารมี
ทุกวินาที มีแต่ใจหยุดนิ่ง จึงไม่มีคำว่า แพ้

ท่านเป็นต้นบุญ ต้นแบบ การต่อสู้กับกิเลส และพญามาร และเป็นผู้ที่ประกาศ จะปลดความทุกข์ของสรรพสัตว์ ทุกชีวิตในสังสารวัฏ รื้อวัฏสงสาร คืนความสุขที่แท้จริง ให้กับสรรพสัตว์...

ดั่งคำปฏิญาณ ที่ออกจากใจ ณ ผาดำ ตอนหนึ่ง ว่า...

"ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ยังเข้าสู่พระนิพพานไม่หมด ข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้ เพื่อย้ำธรรมเภรี โปรดสัตว์โลกต่อไป และจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้าย "

วันธรรมชัย คือ วันที่ท่านออกบวช มีวันเดียว
แต่วัน ธรรมชัย เพื่อชนะ กิเลส ข้าศีกที่แท้จริง ในใจของมนุษย์นั้น มี ได้ทุกวัน !

การปฏิบัติบูชา ด้วยการปฏิบัติธรรม ทำใจ หยุด นิ่ง ที่ศูนย์กลางกาย เข้าถึงพระธรรมกาย ให้ได้นั้น
คือของขวัญ ที่ดีที่สุด ที่ท่านปรารถนา...

เพราะนั่นคือ วันธรรมชัย
ที่ท่านอยากมอบให้ ลูกๆท่านทุกคน...

 
 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
 
 
 
 Total Execution Time: 0.10133990049362 Mins