ปีติในบุญและชัยชนะ

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ปีติในบุญและชัยชนะ

 

 คนเราเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างความดี  ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย  ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอ  ไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน 

 

 เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า  ความดีมากขึ้น  ผลของความดีก็ปรากฏ  ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้  ความดีที่สั่งสมไว้นี้  ไม่มีใครจะปิดบังได้  ไม่อยากดัง ก็ดังเอง

 

 คนทางโลก  ทำดีแล้วไม่เห็นผลก็บ่น  จริง ๆ  แล้ว  เพิ่งจะทำความดีได้นิเดียว  ยังไม่มีผลก็บ่นแล้ว  ยายสร้างความดีมาตลอด  จนกระทั่งเห็นผลปรากฏ  

 

 เมื่อนึกถึงการสร้างบารมีที่ผ่านมาทั้งหมด  ก็ปีติในบุญและชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้ง  

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019229431947072 Mins