ยาชะลอความแก่10เม็ดส่งมาให้บริโภค

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ยาชะลอความแก่10เม็ดส่งมาให้บริโภค


เม็ดที่1 รักให้เป็น


เม็ดที่2 ใจเย็นเข้าไว้


เม็ดที่3 คลายวิตก


เม็ดที่4 พกอารมณ์ขัน


เม็ดที่5 หมั่นบริหารกายจิต


เม็ดที่6 คิดทันสมัย


เม็ดที่7 รู้จักให้อภัย


เม็ดที่ 8 เข้าใจคนอื่น


เม็ดที่9 อย่าฝืนความจริง


เม็ดที่10 สงบนิ่งให้เป็น


"ปฎิบัติตามนี้ สุขภาพดีนะ" 


รับสัก10เม็ดไหมจ๊ะไม่ต้องจ่ายสตางค์ ไม่เป็นภัยกับไต


...ยาวิเศษ..ไม่ต้องมี อย. จ่ายให้เฉพาะคนที่เรารัก

 

 

 Total Execution Time: 0.001180366675059 Mins