เมืองเข็ญใจ

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2549

 

เอาสารเทียมอูฐโอ้                 เป็นมูล

เก็บปัดเทียมแก้วปูน                    ค่าไว้

เมืองใดพิกัติพูนมีดั่ง                   นี้นา

นับแต่ไกลอย่าได้ไต่เต้า         เมืองเข็ญ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011278867721558 Mins