ความแก่-ความตาย

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2548

 

ความแก่-ความตาย

 

ผู้เลี้ยงโค ย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยพลองฉันใด

ความแก่ และความตาย ย่อมต้อนอายุของสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้น


 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๓

 

 

 Total Execution Time: 0.0010160009066264 Mins