ผู้เข้าถึงนรก

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2548

 

ผู้เข้าถึงนรก

 

ข้าแต่มหาราช ผู้ที่ทำให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่ของตนเสื่อมถอย

ไม่ประพฤติตามธรรมเนียมในผู้หลักผู้ใหญ่

ผู้นั้น ย่อมเข้าถึงนรก


 

 

โสณนันทชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๔๖๒

 

 

 Total Execution Time: 0.002557114760081 Mins