เรื่อง ไสยเวท

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

 

เรื่อง  ไสยเวท

           หลวงพี่ ก่อนมรณภาพ ใจของท่านผูกพันกับสำนักสงฆ์ เพราะท่านบูรณะขึ้นมากับมือของท่าน ท่านยังห่วงเรื่องการก่อสร้าง ท่านรู้ตัวว่าท่านต้องมรณภาพ เมื่อมรณภาพบนเก้าอี้แล้ว กายละเอียดก็หลุดออกมาเป็นภุมมเทวาสายวิทยาธรทันที คือ มีลักษณะเป็นวิทยาธรที่แต่งกายคล้ายพระ นุ่งห่มสีกรัก มีผมยาว สวมลูกประคำที่คอ เพราะท่านสนใจศึกษาแต่เรื่องไสยเวท คาถาอาคม ความสนใจเรื่องกิจของพระจึงไม่เต็มที่ ไม้ได้ทำพระนิพพานให้แจ้ง มุ่งเรียนแต่คาถาอาคม
          ดังนั้น เมื่อมรณภาพแล้วบุญที่สร้างสำนักสงฆ์ และสนใจแต่ไสยเวท จึงต้องมาเป็นภุมมเทวาสายวิทยาธรบุญที่สร้างสำนักสงฆ์ส่งผลก่อนช่วยอุ้มเอาไว้ ส่วนกรรมสูบบุหรี่ยังไม่ส่งผล

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0022252480189006 Mins