เพลง เราคือลูกหลานยาย

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558เพลง : เราคือลูกหลานยาย
คำร้อง : จันทร์ซีโร่
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : อัจจิมา ทีฆวาทิน
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------
 

เนื้อเพลง : เราคือลูกหลานยาย
 

เราคือลูกหลานยาย ติดตามสร้างบารมี

เราเป็นสุขทุกที ยามที่รำลึกถึงยาย

ยาย ท่านนั้น คือต้นแบบ ยาย ท่านนั้น

คือผู้คอยพร่ำสอน ยายท่านนั้นเอื้ออาทร ให้จำคำสอนของยาย

เราคือลูกหลานยาย ไม่เคยหยุดสั่งสมบุญ

ยายท่านมีพระคุณ ท่านนำให้ทำความดี

ยาย คือผู้สู้ ยาย คือผู้สร้าง ยาย คือผู้สอน

ยายท่านนั้นเห็นก่อน ท่านเข้าถึงก่อน เข้าถึงธรรมกาย

เราคือลูกหลานยาย ขอตามไปดุสิตบุรี

ทำทุกบุญที่มี ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม