เส้นทางจากภาคอีสานมา - กลับวัดพระธรรมกาย

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

เส้นทางจากภาคอีสาน

มา - กลับวัดพระธรรมกาย

เส้นทางจากภาคอีสานมา - กลับวัดพระธรรมกาย

ภาคอีสาน มาวัดพระธรรมกาย

เส้นทางที่ 1 
ใช้สาย 2 (ถ.มิตรภาพ)ไปสาย 1 (พหลโยธิน)
ไปสาย 329 (ภาชี นครหลวง)
ไปสาย 3063 (บ่อโพง)
ไปสาย 32 (สายเอเวีย) ไปสาย 1 (พหลโยธิน)
เข้าถนนสีขาว

เส้นทางที่ 2
ใช้สาย 2 (ถ.มิตรภาพ) ไปสาย 1 (พหลโยธิน)
เข้าถนนสีขาว

เส้นทางจากภาคอีสานมา - กลับวัดพระธรรมกาย

เส้นทางกลับภาคอีสาน

เส้นทางที่ 1 
ออกหน้าวัด สาย 3214 (คลองหลวง)
ไปสาย 9 กาณจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)
ไปสาย 1 (พหลโยธิน) ไปสาย 32 (สายเอเชีย)
ไปสาย 3063 (บ่อโพง) ไปสาย 329 (ภาชี หินกอง)
ไปสาย 1 (พหลโยธิน) ไปสาย 2 (ถ.มิตรภาพ)

เส้นทางที่ 2 
ออกหน้าวัด สาย 3214 (คลองหลวง)
ไปสาย 9 กาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)
ไปสาย 1 (พหลโยธิน วังน้อย) ไปสาย 2 (ถ.มิตรภาพ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 2554)

 

เส้นทางจากภาคอีสานมา - กลับวัดพระธรรมกาย

จุดออกรภบัส ภาคอีสาน

ภาค จังหวัด เขต/อำเภอ ชื่อจุดออกรถ ชื่อผู้นำรถ         เบอร์มือถือ
อีสาน กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุฉินารายณ์ ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ เขาวง เขาวง ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ คำม่วง คำม่วง ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัย ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ท่าคันโท ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ นาคู นาคู ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ นามน นามน ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ สามชัย สามชัย ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ณิชชา  0811181819
อีสาน กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ณิชชา  0811181819
อีสาน ขอนแก่น กระนวน กระนวน ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น ชนบท ชนบท ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น ซำสูง ซำสูง ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น น้ำพอง น้ำพอง ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น โนนศิลา โนนศิลา ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น บ้านไผ่ บ้านไผ่ ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น บ้านฝาง บ้านฝาง ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น บ้านแฮด บ้านแฮด ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น พระยืน พระยืน ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น พล พล ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น ภูผาม่าน ภูผาม่าน ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น ภูเวียง ภูเวียง ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น มัญจาคีรี มัญจาคีรี ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองขอนแก่น ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น แวงน้อย แวงน้อย ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น แวงใหญ่ แวงใหญ่ ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น สีชมพู สีชมพู ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น หนองนาคำ หนองนาคำ ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น อุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ผกามาศ  0818718020
อีสาน ขอนแก่น เวียงเก่า เวียงเก่า ผกามาศ  0818718020
อีสาน ชัยภูมิ ภูเขียว ภูเขียว ดวงเดือน  0815479072

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-831-1000 

 Total Execution Time: 0.0060630162556966 Mins