เส้นทางจากภาคเหนือมา - กลับวัดพระธรรมกาย

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

เส้นทางจากภาคเหนือ   มา - กลับวัดพระธรรมกาย

เส้นทางจากภาคเหนือ 

มา - กลับวัดพระธรรมกาย

เส้นทางจากภาคเหนือ   มา - กลับวัดพระธรรมกาย

ภาคเหนือ
ใช้สาย 32 (สายเอเชีย)
ไปสาย 1 (พหลโยธิน)
เข้าถนนสีขาว

 

ภาคเหนือ และภาคกลาง
ออกหน้าวัด สาย 3214 (บางขันธ์ - คลองหลวง)
ขึ้นทางต่างระดับไปอยุธยา - สระบุรี
ไปสาย 1 (พหลโยธิน) ไปสาย 32 (สายเอเชีย)


(ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 2554)

 

จุดออกรถบัสภาคเหนือ

ภาค จังหวัด เขต/อำเภอ ชื่อจุดออกรถ ชื่อผู้นำรถ เบอร์มือถือ
เหนือ กำแพงเพชร โกสัมพีนคร โกสัมพีนคร น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร คลองลาน คลองลาน น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร บึงสามัคคี บึงสามัคคี น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางศิลาทอง น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย น้ำฝน  0869287286
เหนือ กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร น้ำฝน 0869287286
เหนือ กำแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ น้ำฝน  0869287286
เหนือ เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า จรัสศรี 0869109378
เหนือ เชียงราย ป่าแดด ป่าแดด มัทธนา  0816031721
เหนือ เชียงราย พาน พาน มัทธนา  0816031721
เหนือ เชียงราย เมืองเชียงราย เมืองเชียงราย วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย แม่จัน แม่จัน วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย แม่ลาว แม่ลาว วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย แม่สรวย แม่สรวย วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย แม่สาย แม่สาย วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย เวียงแก่น เวียงแก่น วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย พญาเม็งราย พญาเม็งราย วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย ขุนตาล ขุนตาล วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย เชียงของ เชียงของ วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย เชียงแสน เชียงแสน วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย ดอยหลวง ดอยหลวง วันเพ็ญ  0869109522
เหนือ เชียงราย เทิง เทิง วันเพ็ญ 0869109522
เหนือ เชียงใหม่ ดอยเต่า ดอยเต่า คณิต  0869112826
เหนือ เชียงใหม่ ดอยหล่อ ดอยหล่อ คณิต  0869112826
เหนือ เชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แจ่ม คณิต  0869112826
เหนือ เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย คณิต  0869112826
เหนือ เชียงใหม่ ฮอด ฮอด คณิต  0869112826
เหนือ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา คณิต  0869112826
เหนือ เชียงใหม่ พร้าว พร้าว จิรภา  0819527575
เหนือ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ปราณี 0816719688
เหนือ เชียงใหม่ ฝาง ฝาง ปราณี 0816719688
เหนือ เชียงใหม่ จอมทอง จอมทอง ปราณี  0816719688
เหนือ เชียงใหม่ แม่แตง แม่แตง ปราณี  0816719688
เหนือ เชียงใหม่ แม่ริม แม่ริม ปราณี 0816719688
เหนือ เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย ปราณี  0816719688
เหนือ เชียงใหม่ สะเมิง สะเมิง ปราณี 0816719688
เหนือ เชียงใหม่ สันทราย สันทราย ปราณี  0816719688
เหนือ เชียงใหม่ ไชยปราการ ไชยปราการ ปราณี 0816719688
เหนือ เชียงใหม่ สันป่าตอง สันป่าตอง สิริกานต์ 0871919124
เหนือ เชียงใหม่ สารภี สารภี สิริกานต์  0871919124
เหนือ เชียงใหม่ หางดง หางดง สิริกานต์  0871919124
เหนือ เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง สิริกานต์  0871919124
เหนือ เชียงใหม่ เวียงแหง เวียงแหง สิริกานต์  0871919124
เหนือ เชียงใหม่ แม่วาง แม่วาง สิริกานต์  0871919124
เหนือ เชียงใหม่ แม่ออน แม่ออน สิริกานต์ 0871919124
เหนือ เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว สิริกานต์  0871919124
เหนือ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด สิริกานต์  0871919124
เหนือ ตาก ท่าสองยาง ท่าสองยาง จันทนา  0835404881
เหนือ ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด จันทนา  0835404881
เหนือ ตาก พบพระ พบพระ จันทนา  0835404881
เหนือ ตาก แม่สอด แม่สอด วรรณี  0895640752
เหนือ ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง วรรณี  0895640752
เหนือ ตาก วังเจ้า วังเจ้า วิลัสดี  0830330739
เหนือ ตาก สามเงา สามเงา สายฝน  0835687022
เหนือ ตาก เมืองตาก เมืองตาก สายฝน  0835687022
เหนือ ตาก บ้านตาก บ้านตาก สายฝน  0835687022
เหนือ นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ โกรกพระ โกรกพระ เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ ชุมตาบง ชุมตาบง เกสินีย์  0835407911
เหนือ นครสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง เกสินีย์  0835407911
เหนือ นครสวรรค์ ตากฟ้า ตากฟ้า เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ ท่าตะโก ท่าตะโก เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย เกสินีย์  0835407911
เหนือ นครสวรรค์ พยุหะคีรี พยุหะคีรี เกสินีย์  0835407911
เหนือ นครสวรรค์ ไพศาลี ไพศาลี เกสินีย์  0835407911
เหนือ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน เกสินีย์  0835407911
เหนือ นครสวรรค์ แม่วงก์ แม่วงก์ เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ ลาดยาว ลาดยาว เกสินีย์ 0835407911
เหนือ นครสวรรค์ หนองบัว หนองบัว เกสินีย์  0835407911
เหนือ น่าน เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ พรชุลี  0892646594
เหนือ น่าน เชียงกลาง เชียงกลาง พรชุลี  0892646594
เหนือ น่าน ท่าวังผา ท่าวังผา พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน นาน้อย นาน้อย พรชุลี  0892646594
เหนือ น่าน นาหมื่น นาหมื่น พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือ พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน บ้านหลวง บ้านหลวง พรชุลี  0892646594
เหนือ น่าน ปัว ปัว พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน ภูเพียง ภูเพียง พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน เมืองน่าน เมืองน่าน พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน แม่จริม แม่จริม พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน เวียงสา เวียงสา พรชุลี  0892646594
เหนือ น่าน สองแคว สองแคว พรชุลี 0892646594
เหนือ น่าน สันติสุข สันติสุข พรชุลี 0892646594
เหนือ พะเยา จุน จุน ศิริญญา 0895269957
เหนือ พะเยา เชียงคำ เชียงคำ ศิริญญา  0895269957
เหนือ พะเยา เชียงม่วน เชียงม่วน ศิริญญา 0895269957
เหนือ พะเยา ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ศิริญญา  0895269957
เหนือ พะเยา ปง ปง ศิริญญา  0895269957
เหนือ พะเยา ภูซาง ภูซาง ศิริญญา 0895269957
เหนือ พะเยา เมืองพะเยา เมืองพะเยา ศิริญญา 0895269957
เหนือ พะเยา แม่ใจ แม่ใจ ศิริญญา 0895269957
เหนือ พะเยา ภูกามยาว ภูกามยาว ศิริญญา  0895269957
เหนือ พิจิตร ดงเจริญ ดงเจริญ อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน อรุณวดี  0882785756
เหนือ พิจิตร ทับคล้อ ทับคล้อ อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร บึงนาราง บึงนาราง อรุณวดี  0882785756
เหนือ พิจิตร โพทะเล โพทะเล อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร เมืองพิจิตร เมืองพิจิตร อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร วชิรบารมี วชิรบารมี อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร วังทรายพูน วังทรายพูน อรุณวดี  0882785756
เหนือ พิจิตร สากเหล็ก สากเหล็ก อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิจิตร สามง่าม สามง่าม อรุณวดี 0882785756
เหนือ พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ ศิริพร 0823934985
เหนือ พิษณุโลก นครไทย นครไทย ศิริพร  0823934985
เหนือ พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง ศิริพร 0823934985
เหนือ พิษณุโลก บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม ศิริพร 0823934985
เหนือ พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ ศิริพร  0823934985
เหนือ พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม ศิริพร 0823934985
เหนือ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ศิริพร 0823934985
เหนือ พิษณุโลก วังทอง วังทอง ศิริพร  0823934985
เหนือ พิษณุโลก วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ ศิริพร  0823934985
เหนือ แพร่ สูงเม่น สูงเม่น ณัฐนันท์  0877268398
เหนือ แพร่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ พรพิมล  0862123232
เหนือ แพร่ เด่นชัย เด่นชัย พรพิมล  0862123232
เหนือ แพร่ เมืองแพร่ เมืองแพร่ พรพิมล  0862123232
เหนือ แพร่ ลอง ลอง พรเพ็ญ  0810255536
เหนือ แพร่ วังชิ้น วังชิ้น พรเพ็ญ  0810255536
เหนือ แพร่ สอง สอง ไพพรรณ  0815947385
เหนือ แพร่ ร้องกวาง ร้องกวาง ไพพรรณ  0815947385
เหนือ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม ขุนยวม รมณีณัช  0819604473
เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า รมณีณัช  0819604473
เหนือ แม่ฮ่องสอน ปาย ปาย รมณีณัช  0819604473
เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน รมณีณัช  0819604473
เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย รมณีณัช  0819604473
เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง รมณีณัช  0819604473
เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย รมณีณัช  0819604473
เหนือ ลำปาง เกาะคา เกาะคา สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง งาว งาว สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง แจ้ห่ม แจ้ห่ม สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง เถิน เถิน สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง เมืองปาน เมืองปาน สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง เมืองลำปาง สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง แม่ทะ แม่ทะ สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง แม่พริก แม่พริก สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง แม่เมาะ แม่เมาะ สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง วังเหนือ วังเหนือ สมิธตา 0835404752
เหนือ ลำปาง สบปราบ สบปราบ สมิธตา 0835404752
เหนือ ลำปาง เสริมงาม เสริมงาม สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร สมิธตา  0835404752
เหนือ ลำพูน ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง กนกศมน  0835406466
เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง กนกศมน 0835406466
เหนือ ลำพูน ป่าซาง ป่าซาง กนกศมน 0835406466
เหนือ ลำพูน ลี้ ลี้ กนกศมน 0835406466
เหนือ ลำพูน เวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง กนกศมน  0835406466
เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน เมืองลำพูน พรพันธ์  0897556845
เหนือ ลำพูน แม่ทา แม่ทา พรพันธ์ 0897556845
เหนือ ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ พรพันธ์  0897556845
เหนือ สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย ธัญพร 0896443185
เหนือ สุโขทัย คีรีมาศ คีรีมาศ ประกายมาศ  0881477586
เหนือ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย ประเทือง 0816885176
เหนือ สุโขทัย สวรรคโลก สวรรคโลก เพ็ญศรี  0835404686
เหนือ สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สมจิตร 0865918594
เหนือ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สวินี 0898566370
เหนือ สุโขทัย ศรีสำโรง ศรีสำโรง สุพิชฌาย์  0899606996
เหนือ สุโขทัย กงไกรลาศ กงไกรลาศ อภัสนันท์  0810446534
เหนือ สุโขทัย ศรีนคร ศรีนคร อรณัญซ์  0860297267
เหนือ อุตรดิตถ์ พิชัย พิชัย วัชรินทร์  0850350817
เหนือ อุตรดิตถ์ ตรอน ตรอน วัชรินทร์   0850350817
เหนือ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ทองแสนขัน วัชรินทร์  0850350817
เหนือ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ศุภลักษณ์  0899603213
เหนือ อุตรดิตถ์ ลับแล ลับแล ศุภลักษณ์ 0899603213
เหนือ อุตรดิตถ์ ท่าปลา ท่าปลา ศุภลักษณ์  0899603213
เหนือ อุตรดิตถ์ น้ำปาด น้ำปาด อำภา  0848138071
เหนือ อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ้านโคก อำภา  0848138071
เหนือ อุตรดิตถ์ ฟากท่า ฟากท่า อำภา 0848138071
เหนือ อุทัยธานี ทัพทัน ทัพทัน ทัศนีย์  0805539628
เหนือ อุทัยธานี บ้านไร่ บ้านไร่ ทัศนีย์  0805539628
เหนือ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทัศนีย์ 0805539628
เหนือ อุทัยธานี ลานสัก ลานสัก ทัศนีย์  0805539628
เหนือ อุทัยธานี สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ ทัศนีย์ 0805539628
เหนือ อุทัยธานี หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง ทัศนีย์ 0805539628
เหนือ อุทัยธานี หนองฉาง หนองฉาง ทัศนีย์ 0805539628
เหนือ อุทัยธานี ห้วยคต ห้วยคต ทัศนีย์  0805539628

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1000

 Total Execution Time: 0.0010703841845194 Mins