ไม่มีใครทำให้คุณ

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 

ไม่มีใครทำให้คุณ

 

No one can make you
feel inferior without
your consent.

ไม่มีใครทำให้คุณ
รู้สึกต่ำต้อยได้
ถ้าหากตัวคุณเอง
ไม่ยินยอม 

 

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011348962783813 Mins