สิ่งที่ประเสริฐที่สุด

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2548

 

สิ่งที่ประเสริฐที่สุด

 

ตัวเรานั่นแหละ ดีที่สุด

ประเสริฐยอดเยี่ยมที่สุด

ฝึกฝนตนเองดีทีเดียว

จะได้สิ่งที่ตัวรักในภายหลัง


 

 

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา.๒๘/๙๔๗