ผู้มีปัญญาเหล่าใด

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2548

 

 

ผู้มีปัญญาเหล่าใด ประกอบด้วยศีล

ยินดีในความสงบด้วยปัญญา

ผู้มีปัญญาเหล่านั้น

เว้นไกลจากความชั่วแล้ว ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น


 

ขุ. จตุกฺก. ๒๗/๑๔๓

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010187347730001 Mins