ความน่ารัก คือ ความสะอาด

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

ความน่ารัก คือ ความสะอาด

 

ความน่ารัก คือ ความสะอาด

 

ก่อนจะรักสังคม
ก่อนจะรักพระพุทธศาสนาได้
ต้องรักตัวเองก่อน

 

..รักตัวเอง..
ต้องเริ่มต้นจากความสะอาด
และความเป็นระเบียบ


1.ฝึกรักตัวเองให้เป็น
(เริ่มจากรักษาสุขภาพ 
รักษาความสะอาดร่างกาย
รักตัวเองเป็น 
ต้องไม่ทำลายสุขภาพตัวเอง)

 

2.ฝึกรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้ตัวเองให้เป็น 
ทั้งความสะอาดและเป็นระเบียบ 
(ทำให้รู้จักถนอมข้าวของ รู้จักแบ่งปัน 
รู้จักรักคนอื่นเป็น และ
จะเป็นที่รักของคนรอบข้าง)

 

3.ฝึกช่วยงานบ้าน
จะทำให้รักคนในบ้านเป็น 
(ตัวเองก็เรียบร้อย 
คนในบ้านก็เรียบร้อย 
สิ่งของในบ้านก็เป็นระเบียบ)

 

รักตัวเอง>>รักพี่น้อง>>รักครอบครัว>>รักบ้านตัวเอง>>

รักเพื่อนบ้าน>>รักบ้านเพื่อนบ้าน>>รักวัด>>

รักพระพุทธศาสนา>>รักชุมชนสังคม>>รักประเทศไทย


 

 

คุณครูไม่เล็ก
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
23 สิงหาคม พ.ศ.2558

 

 

 Total Execution Time: 0.0017622987429301 Mins